سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 11
جمعه 27 مهر ماه 1397
11
مهر 27 جمعه 54.198.15.20
نسخه 97.06.04
 
 
Untitled Page

 

پرداخت شهریه فقط از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد.

 

دانشجویان متقاضی وام یک میلیون تومانی عتبات عالیات(ویژه اربعین)جهت ثبت نام به سایت ساجد مراجعه نمایند 

دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم به سایت "صندوق رفاه دانشجویی" با انتخاب "بانک مهر" جهت ثبت نام مراجعه نمایند

 

 

 

 

 

فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!