رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

شنبه 5 اسفند ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.11.06
IP Address: 54.160.153.233
آنلاين:732
 
دانشگاه آزاد اسلامي
Untitled Page

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم

ثبت نام وانتخاب واحد

96/11/8   تا   96/11/22

حذف و اضافه و ثبت نام با تاخیر

96/11/28    تا  96/12/03

امتحانات

97/03/27   تا  97/04/11

 

پس از پایان مهلت ثبت نام سیستم از طرف سازمان مرکزی قفل شده و امکان تغییر درس موجود نمی باشد.

 

 

شرایط مالی جهت انتخاب‏‏ واحد:

 

1-پرداخت  شهریه‏ ثابت  ترم جاری

 

2-پرداخت  بدهی ترم های‏ گذشته

 

 

 

فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage10.htm موجود نيست!